KUR'AN GÖNÜLLÜLERİ

Pratik Kur’an Öğrenme

            KUR’AN GÖNÜLLÜLERİ FAALİYETİNDE

                                      ÜÇ DERSTE

PRATİK KUR'AN ÖGRETMENİN FAYDALARI

 

¨     Toplu egzersiz ve koro yöntemi gibi bir yöntem ile Kur'an öğretimi büyük çapta bir kolaylıktır. Bu yöntem ile şer güçlerin, Müslümanların beyinlerine yerleştirdiği psikolojik baskı prangaları çözülür. Müslümanların zihinleri açılır ve özgürleşmeye başlar.

 

¨      "Kur'an öğrenmek zordur" anlayışı Müslümanların şuur altına yerleştirilmiş bir kabustur. Kur'an, pratik yöntemle aslına uygun tarzıyla öğretme sayesinde bu kabus silinerek dağılır.

 

¨       Hiç farkına varmadan "Kur'an öğrenmek zordur" temasım işleyen şer güçlere meccanen yardımcılık ve yataklık yapan sorumlular, bu korkunç aldatmacadan kurtulur ve bu ağır günahtan arınırlar.

 

¨       Kur'an gönüllüleri, Allah Tealamn emirlerini yerine getirir ve Kur'anın kolaylığı ile ilgili ayetleri görmemezlikten gelmekten vazgeçerler.

 

¨       Kur'anı, Kur'anın ruhuna uygun olarak öğretecek sorumlular, asli görevlerini yapmış olurlar. Bununla önce kendi iç güvenleri gelişir.

 

¨       Kur'an öğrenmek isteyenlerin üzerinden ağır yük atılır ve kolaylığı sebebiyle Müslümanların kolay yöntemle Kur'an okuma şevkleri artar ve bu hizmet benimsenerek yayılma yeteneği kazanır.

      

¨ Uzay ve internet çağında Kur'an öğrenmek için bir ay, iki ay uzun bir zamandır. Bu zaman kaybı hem günah ve hem de ihanettir. Bundan kurtulmak gerekmektedir.

 

¨        Müslümanlar, Kur'an öğrenmek için uzun süre klasik yöntem ile oyalanarak geri zekâlı muamelesine tabi tutulmuşlardır. İnsan tabiatına uygun olmayan bu uygulama sonunda Müslümanlar Kur'andan soğutulmuştur. Bunun telafisi için aslına uygun arayış ve çalışmalarla Kur'an öğretimini ve eğitimini kolaylaştırmak gerekmektedir.

 

¨          Kolaylığın verdiği avantajla, Müslümanlar zamanlarım daha verimli hale getirirler ve bu hazla açıldıkça ufukları aydınlanır.

      

¨  Kur'an gönüllüleri, huzur, güven, aşk ve şevkle kolayca hizmete adapte olurlar. Bu sayede Kur'an meraklıları artar.

 

¨           Müslümanların sorumluluklarım bilmeleri boyunlarının borcudur. Geçen zaman, asla bir daha geri gelmiyor, fırsatı kaçırmak müslümanın şiarından değildir. Zamanı, en iyi değerlendirmeyi, "oku"mayı aslına uygun olarak başlatmakla mümkündür.

 

 Başarırız:

Yeter ki, biz Kur'an'la barışalım, Mevla’mız yardımı m hiç                  esirgemez... ! SELAM OLSUN KUR'AN EHLİNİN ÖNCÜLERİNE...

HEM GÖNÜLLÜLERİNE...

                                                                              İlhan ORAL

                                                                          Kur'an gönüllüsü